Oferta

Oferta usług księgowych jest skierowana dla spółek osobowych i spółek z o.o., a także przedsiębiorców prowadzących własną działalność gospodarczą.

Biuro świadczy usługi w zakresie

 • Ksiąg rachunkowych
 • Książek przychodów i rozchodów
 • Karty podatkowej
 • Ryczałtu
 • Obsługi kadrowo-płacowej

Zakres usług księgowych

 • księgowanie rejestrów VAT
 • export i import towarów i usług
 • WNT i WDT
 • rozliczanie gospodarki magazynowej
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • sporządzanie deklaracji podatkowych- VAT, VAT –UE, CIT, PIT
 • sporządzanie sprawozdań finansowych –bilans, RZiS, Rachunek przepływów pieniężnych, zmiany na kapitałach
 • sporządzanie sprawozdań do GUS i US oraz PFRON
 • sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych oraz rozliczeniowych do ZUS
 • opracowanie zasad rachunkowości
 • rozliczanie samochodu w firmie
 • składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną
 • pity roczne
 • wyprowadzanie zaległości

Zakres usług płacowo –kadrowych

 • prowadzenie akt osobowych
 • sporządzanie umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych
 • sporządzanie świadectw pracy
 • sporządzanie list płac
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy
 • sporządzanie deklaracji ZUS
 • sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych oraz wyrejestrowanie pracowników z ZUS
 • sporządzanie deklaracji PIT-4, PIT-8AR, PIT-11, IFT-1, PIT-8C, IMIR